JA170709

Teplem smrštitelný přechodový spoj 3žilových extrudovaných jednožilových kabelů a 3žilových kabelů s papírovou páskou do 17,5 kV.

  • 3 unipolární extrudované kabely (A)RG7H1R
  • 1 páskový papírový kabel (A)SCOLR


Jmenovité napětí: 17 kV

Průřez vodiče: 25-70 mm2

Teplem smrštitelný přechodový spoj 3žilových extrudovaných jednožilových kabelů a 3žilových kabelů s papírovou páskou do 17,5 kV.

  • 3 unipolární extrudované kabely (A)RG7H1R
  • 1 páskový papírový kabel (A)SCOLR


Jmenovité napětí: 17 kV

Průřez vodiče: 25-70 mm2

COD: JA170709 Kategorie: